WASI WASI Skriveni kupac Profil kakav skriveni kupac za projekt mora biti

Profil kakav skriveni kupac za projekt mora biti

Danas skriveni kupac mogu biti i muškarci i žene, a dobna skupina se kreće sve od 18 do 70 godina. Često je bitno da skriveni kupac kupuje ili barem zna za određene trgovine ili robne marke koje posjećuje i tajno ocjenjuje.

Evo nekih kriterija koje ponekad skriveni kupac mora zadovoljiti:

  • Kupuju proizvod iz kategorije za vlastitu uporabu najmanje jednom godišnje
  • Znaju za marku / marke konkurente
  • Ne odbijaju marku / marke konkurente
  • Posjetili su i kupili marku / marku konkurenta u trgovini barem jednom u prošlosti
  • Prosječna težina / veličina (u skladu sa svakim scenarijem koji se ocjenjuje)
  • Sportski profil / Prate trendove
  • Ne smije osobno raditi niti mu bilo koji izravni rođak radi u nekoj trgovini ili trgovini izravne konkurencije
  • Nije ocijenio / posjetio istu trgovinu u posljednjih 9 mjeseci

Specifikacije posjeta, kao i dnevna i vremenska zona navedene su u planu posjeta koju skriveni kupac dobije kada mu se dodijele pojedine lokacije. Trebali bi posjetiti trgovinu navedenu na popisu samo za određeni posjet koji im je dodijeljen.

Isto tako, skriveni kupac mora pažljivo pročitali upute koje su dane u vezi s posjetima koje će obaviti. Pri svakom posjetu mora strogo slijediti scenarij.

Mora posjetu obaviti na dan i vremensku zonu kako je navedeno u planu posjete. U slučaju da iz nekog razloga nije u mogućnosti obaviti posjetu baš taj dan i vremensku zonu, mora odmah obavijestiti svog supervizora kako bi posjetu obavio neki drugi skriveni kupac baš onako kako je zadano.

Mora se ponašati normalno i odgovoriti na sva pitanja prodavača koji razmišlja o vašim stvarnim potrebama. Ne posjećujemo trgovinu s drugom osobom (djevojka / dečko i tako dalje). Svakako je bitno da skriveni kupac ima dovoljno vremena da obavi posjetu bez dodatnih distrakcija sa strane.

Profil kakav skriveni kupac za projekt mora biti